Vul uw adres in en wij plannen uw routePlan route van/naar

Van Kasteel Training & Therapie

Onze dienstverlening omvat meer dan alleen fysiotherapie, u kunt bij ons terecht voor

preventie - reïntegratie - medische training - acupunctuur - fitness


Waarom kiezen voor Van Kasteel Training & Therapie?

- gedegen vakkennis
- samenwerking, zowel onderling als met verwijzers en andere zorgaanbieders
- een breed aanbod van diensten
- directe toegang (zonder verwijsbrief)
- specifieke zorg voor doelgroepen (chronische rugpijn, diabetes, COPD, overgewicht)

Groningen doet mee: november in het teken van ‘Aangepast bewegen en Sportpleingehandicaptensport’

In de gehele maand november staan, net als in 2013, aangepast bewegen en gehandicaptensport centraal. Vanaf 2014 roepen tien van de twaalf provincies de maand november uit tot ‘November, aangepast in beweging!’. Groningen doet mee omdat zij het belangrijk vindt extra aandacht te creëren voor deze thematiek omdat sport en beweegdeelname nog steeds erg achter blijft bij deze groepen en bestaande initiatieven vaak nog onbekend zijn. In Groningen wordt deze maand tal van activiteiten georganiseerd met als doel het bestaande aanbod te promoten en bewustwording te creëren rondom het thema ‘leven met een handicap’ en ‘gehandicaptensport’.

Activiteiten
Voorbeelden van activiteiten die op het programma staan zijn; fittesten, lezingen over het belang van bewegen, sportfestival voor jeugd met een lichamelijke beperking, open huis sportaanbieders en diverse themabijeenkomsten voor sportaanbieders. Deze bijeenkomsten staan in het teken staan van de volgende thema’s: ‘Omgaan met bijzonder gedrag in sport- en spelsituaties’, ‘Omgaan met sporters met een communicatieve/auditieve beperking’ en ‘Omgaan met sporters met een visuele beperking’. Kijk hier voor het overzicht van alle activiteiten.
Samenwerking bedrijfsleven
Bijzonder blij en trots zijn wij met het draagvlak voor  deze thematiek en de betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven. Een aantal Groninger bedrijven heeft zich vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en het willen leveren van een maatschappelijke bijdrage verbonden aan deze thematiek. Daarmee dragen zij hun steentje bij sport & bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Zo hebben Rabobank Stad en Midden Groningen, Rabobank Zuid en Oost Groningen, Noordlease en Van Kasteel zich inmiddels aangesloten bij het themaprogramma ‘Aangepast in beweging!’ van Huis voor de Sport Groningen.
Partnerschap
Van Kasteel is continu in beweging als het gaat om kwaliteitsverbetering, inspelen op ontwikkelingen in de markt en professionalisering van de dienstverlening. Partnerschap speelt hierin een belangrijke rol en dit is de reden dat Van Kasteel zich heeft aangemeld als partner van Huis voor de Sport. Door samen op te trekken en van elkaars mogelijkheden gebruik te maken hopen wij klantgerichte integrale zorgverlening aan te kunnen blijven bieden.

Kop & Lijf

Heeft u al langdurig klachten die niet over gaan en u beperken in het dagelijks functioneren, en bent u gemotiveerd om hier verandering in te brengen. 

Kop & Lijf heeft dan voor u het juiste behandeltraject, met de juiste mensen om u hiermee te kunnen helpen. In onze programma’s zullen wij u, fysiek en mentaal, de aandacht geven die u nodig heeft. Dat betekent dat naast een team van gespecialiseerde fysiotherapeuten ook psychologen, gezamenlijk met u, werken aan het herstel. Ook andere disciplines (zoals diëtisten, psychomotorische therapeuten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers) kunnen, indien nodig, ingezet worden. Meer informatie

SPORTBLESSURE?

Je hebt een sportblessure en daar wil je zo snel mogelijk van af. Niet dagen wachten voor een behandeling, maar direct in het weekend online een afspraak maken. Dan ben je maandag gelijk aan de beurt bij een fysiotherapeut bij jou in de buurt. Dus niet eerst langs je huisarts met een drukke wachtkamer. Hoe eerder de behandeling start, hoe sneller het herstel.

Maak direct online een afspraak bij Van Kasteel Gezondheidszorg.
Dit kan vanaf vrijdag 17.00 uur tot maandagochtend.

Wat neemt u mee naar
onze praktijk?

Elke behandeling;

  • 1 of 2 grote handdoeken
  • Afsprakenkaartje

en de eerste behandeling ook;

  • Indien van toepassing de verwijzing van de arts of medisch specialist
  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • De zorgpas van uw ziektekostenverzekering.
  • Medicijnkaart en/of andere aanvullende informatie over uw ziektebeeld.

Van Kasteel fysiotherapie

is de afgelopen maanden beoordeeld op

Untitled-1 Untitled-2
Untitled-3 Untitled-4

8,9

Algemene beoordeling

Het onderzoek
De resultaten komen uit een wetenschapelijk ‘CQ-index’ onderzoek dat onafhankelijk uitgevoerd is door Fysio Prestatie Monitor vab Qualizorg BV.    
Beoordeel ons ook
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze praktijk. U helpt ons om de dienst-verlening binnen onze praktijk te verbeteren.
Meld u aan bij uw fysiotherapeut.
Untitled-7