Reuma

 

Reuma

Reuma is een verzamelnaam voor een groot aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat, waarbij gewrichtsklachten een belangrijke rol spelen.

Steeds meer wordt er de nadruk op gelegd om verantwoord te blijven bewegen, ook wanneer de ziekte actief is.

Ervaringen en wetenschappelijk onderzoek hebben bewezen dat bewegingsfuncties die verloren zijn gegaan moeilijk zijn te herstellen.
Ook voelt de patiënt zich minder moe door in beweging te zijn. De conditie moet zo ook op pijl blijven.

Fysiotherapie bij reuma is het zoeken naar een evenwicht met enerzijds zo veel mogelijk oefening en beweging, anderzijds het ontzien van de aangetaste gewrichten.
De reumatoloog en fysiotherapeut bepalen in overleg welke oefeningen en bewegingen voor de patiënt binnen zijn mogelijkheden het meest geschikt zijn.

De fysiotherapeut, specialist in beweging