Pijnbestijding

 

Pijnbestrijding

Het pijnbehandelcentrum van het UMCG in Groningen heeft een verwijsnetwerk opgebouwd van fysiotherapeuten die bekend zijn met gedragsgeoriënteerde behandelingen van patiënten.

Het pijnbehandelcentrum van het UMCG is een multidisciplinaire polikliniek gericht op diagnostiek en behandeling van patiënten met pijnklachten.

De meerderheid van de patiëntenpopulatie heeft chronische pijnklachten.

Fysiotherapeuten hebben een belangrijke bijdrage bij de multidisciplinaire intake met name als het gaat om klachten gerelateerd aan het houdings- en bewegingsapparaat.
Na de multidisciplinaire kan er een behandelvoorstel volgen.

Onderdeel van dit behandelvoorstel kan zijn fysiotherapie.
Dit kan zijn (poli)klinisch in het UMCG, maar meestal zal dit gerealiseerd worden in de woonomgeving van de patiënt.

Om kennis ten aanzien van chronische pijn en ervaringen vanuit de praktijk uit te blijven wisselen is een kennisplatform opgezet waar ook Van Kasteel uit Hoogezand-Sappemeer in participeert

De fysiotherapeut, specialist in beweging