Overmatigzweten

 

Overmatig zweten

Zweten is een normale functie van ons lichaam. Het zorgt ervoor dat het lichaam de te veel aan warmte kan afstaan. Er wordt van hyprhidrosis (of overmatig zweten) gesproken als de zweetproductie groter is dan de normale behoefte om de warmte af te staan.
Naar schatting hebben 0,5 tot 3 procent van de mensen last van hyperhidrosis. Er zijn sterke aanwijzingen dat de aandoening in enige mate erfelijk is en komen dus ook in bepaalde families meer voor. Hiernaast wordt het vaker gezien bij mensen van Aziatische afkomst, in het bijzonder Vietnamezen, Chinezen en Taiwanezen.
Gevolgen van hyperhirosis

Bij hyperhidrosis heb je vaak dagelijks last van overmatig zweten. Je bent meerdere malen per dag bezig met de gevolgen van het overmatig zweten: opfrissen, afdrogen, kleding verwisselen, servetten of handdoekjes de jaszak, pats onder de oksels en draagt donkere of wijd zittende kleding. Misschien heeft u al vrienden en kansen gemist ten gevolge van extreem zwetende handen, voeten of oksels. Wellicht vraagt u zichzelf af wat andere mensen van u denken en maakt u excuses om thuis te blijven of kiest u een carriere waarbij u minder in contact komt met andere mensen, met handen schudden of spreken in openbaar. Al het hiervoor genoemde kan uiteindelijk leiden tot emotionele problemen, waaronder depressie, sociaal isolement en verminderd zelfvertrouwen.
Naast psychologische problemen kan overmatig zweten ook leiden tot pijnlijke of een geirriteerde huid. De natte huid is gevoeliger doordat de huid verweekt (maceratie) en er makkelijker bacteriele en schimmel-infecties kunnen ontstaan.

Herkent u zich zelf in het hier bovenstaande? U kunt zich aanmelden voor een behandeling, of indien u nog vragen heeft contact met ons opnemen.

Wat zijn de verschijnselen

Er bestaan twee vormen hyperhidrosis.
1. De meest voorkomende is gelokaliseerde hyperhidrosis. Bij 30-40% van de patiënten betreft dit de oksels. Andere plaatsen zijn de handpalmen en voetzolen. Het gezicht kan ook aangedaan zijn, maar dat gebeurt minder vaak. Een bijzondere en zeldzame vorm van gelokaliseerde hyperhidrosis is gustatoirehyperhidrosis, waarbij het gezicht (voorhoofd !) begint te transpireren bij het eten van warm of gepeperd eten.Hyperhidrosis2
De oorzaak van gelokaliseerde hyperhidrosis is meestal onbekend. Een aantal neurologische ziektes kunnen ermee gerelateerd zijn. De meeste patiënten zijn echter kerngezond !
2. Gegeneraliseerde hyperhidrosis treft het hele lichaam. Het komt minder vaak voor en wordt meestal veroorzaakt door een ziekte zoals hyperthyreoïdie, infectie, of suikerziekte. Als de ziekte behandeld wordt, houdt het overmatige transpireren meestal op.
Psycho-sociale aspecten
Mensen met hyperhidrosis kunnen grote hoeveelheden zweet produceren. Dit betekent dat de oksels, handpalmen, voetzolen of gelaat (afhankelijk van welk deel van het lichaam getroffen wordt) continu vochtig kunnen zijn. Dit brengt schaamte op het werk of in gezelschap met zich mee en daardoor kan het moeilijk worden normale dagelijkse bezigheden uit te voeren. Het is echter niet waar dat hyperhidrosis lichaamsgeur veroorzaakt: de geur die mensen aan zweet toeschrijven wordt veroorzaakt door bacteriën op de huid als het zweet te lang op de huid blijft.
Hoe wordt de diagnose gesteld
De diagnose hyperhidrosis kan gemakkelijk op grond van het verhaal van de patiënt en het klinisch beeld worden gesteld.

Iontoforesehydrex

Iontoforese is een behandelingsmethode tegen overmatig zweten die al jaren wetenschappelijk erkend is. Het resulteert bij 98% van de gevallen voor een normale droge huid. Hoewel behandelen succesvol is, is er nog geen wetenschappelijke bewijs wat de werking van het iontoforese apparaat is. Medische onderzoekers geloven dat de elektrische stroom (van het iontoforese apparaat) de zenuwen van de zweetklieren tot rust brengt, zodat de klieren minder zweet produceren. Met andere woorden: de behandeling heeft geen directe invloed op de zweetklieren, het werkt alleen op het zenuwstelsel van de klieren.
Therapie

De therapie is geschikt voor de voeten, handen, oksels en hoofd. Er wordt gebruik gemaakt van hand-voetbaden en speciale sponsapplicaties voor de oksel en het hoofd. Elke behandeling duurt 15 tot 20 minuten. De eerste 3-4 weken zal er meerdere malen per week behandeld worden. Het normale zweten moet na 12-15 behandelingen zijn teruggebracht. De therapie is echter niet genezend en daarom moet het gewenste niveau onderhouden worden. De frequentie is per persoon afhankelijk. Ieder individu is anders en reageert ook anders op de behandeling. In de praktijk betekent dit dat voor de ene persoon meer behandelingen per periode nodig zijn dan voor de ander. De therapie is ongevaarlijk en bij een juiste uitvoering pijnloos en zonder bijwerkingen.

In een aantal gevallen kan er bij overmatige transpiratie sprake zijn van een onderliggend probleem zoals overgewicht, menopauze, tuberculose, diabetes of een overmatige werking van de schildklier. Het is daarom van belang een arts te raadplegen om deze oorzaken uit te sluiten, alvorens te starten met de iontoforese- behandeling.

Wanneer iontoforese?

Met name zweten van de handen en voeten is niet altijd op te lossen met een anti transpirant. Dit kan komen doordat de huid van de handen en voeten minder doorlaatbaar is of omdat iemand erg gevoelig is voor het anti transpirant. In dit soort gevallen is iontoforese zeker een overweging. Echter kan iontoforese niet door iedereen gebruikt worden. Bent u bijvoorbeeld ongevoelig voor stroom, heeft u hartritmestoornissen, een pacemaker of metalen in het te behandelen gebied? Dan is iontoforese een contra-indicatie voor gebruik. Indien u twijfelt of u iontoforese mag toepassen raadpleeg in alle gevallen uw arts.
Is iontoforese pijnlijk?

Iontoforese is een gelijkstroom die wel gevoeld kan worden, pijnlijk is het absoluut niet. De stroom wordt opgedraaid totdat er een acceptabele gevoelssensatie optreed. Wel kan iontoforese irritatie geven indien u wondjes heeft op het te behandelen gebied, in dit geval kunt u dit deels voorkomen door het aangedane huidgebied af te dekken met vaseline.

Contra-indicaties

  • Deze apparatuur mag in geen geval gebruikt worden door mensen:
  • met een pacemaker
  • met epilepsie
  • met metalen- of metaalhoudend spiraaltje of pessarium
  • met metalen implantaten in het gebied van de doorloop van de elektrische stroom
  • met beschadigingen aan de huid of verwondingen van een zodanige vorm dat deze niet met vaseline afgedekt kunnen worden
  • met een sterke teruggang in het gevoel aan handen en voeten (bijv. polyneuropathie)
  • bij kinderen beneden de 5 jaar

Iontoforese na geamputeerde ledematen

De behandeling met iontoforese na geamputeerde ledematen is er op gericht om het probleem van het overtollige zweet op de stomp te over winnen.

Voor de recente geamputeerde; hij / zij leert dat teveel zweet een inherent gevolg is van de amputatie omdat het zweet van het verloren onderdeel zich nu opstapelt in de stomp. Het belangrijkste feit is dat de stomp is onderworpen aan irritatie wanneer de huid nat is wanneer de prothese wordt gedr agen.

Voor de geamputeerde; de voortdurende wrijving tussen de stomp en zweten in de socket van de prothese leidt vaak tot blaarvorming en slijtage.
De beschadigde huid is dan onderworpen aan schimmel- en bacteriële infectie, omdat natheid van de prothese-aansluiting een ideale omgeving is voor micro-organismen.
Schade aan de prothese wordt veroorzaakt door zijn voortdurende nattigheid en de prothese op zijn beurt is irriterend voor de stomp, omdat de huid niet het juiste kontakt heeft met het kunststof.
Droogte wordt dan een belangrijke factor voor de geamputeerde in een aantal van de huid problemen die vaak worden geassocieerd met overmatige zweet

 end faq

De fysiotherapeut, specialist in beweging