Disclaimer

 

Disclaimer Van Kasteel Training & Therapie

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Van Kasteel Training & Therapie deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Van Kasteel Training & Therapie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassing van deze website. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.
Van Kasteel Training & Therapie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan op deze site verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Hoewel Van Kasteel Training & Therapie alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Van Kasteel Training & Therapie niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Van Kasteel Training & Therapie of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden
Van Kasteel Training & Therapie is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of door derden geplaatste teksten, afbeeldingen, handelsmerken of hyperlinks. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Van Kasteel Training & Therapie worden onderhouden, wordt afgewezen.

Privacy
Van Kasteel Training & Therapie respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Van Kasteel Training & Therapie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Van Kasteel Training & Therapie gebruikt uw gegevens slechts voor het doel waarvoor u deze aan ons ter beschikking stelt.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Onze fysiotherapeuten en behandelaars houden een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens; dit om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een zogenaamd privacy-reglement. Dat reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u een fotokopie krijgen.
U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Vragen
Als u vragen heeft over deze privacy-verklaring, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorwaarden
Van Kasteel Fysiotherapie houdt zich bezig met het leveren van fysiotherapie in de 1e lijns gezondheidszorg. De fysiotherapeutische diensten worden geleverd via de praktijk Van Kasteel Fysiotherapie BV. Deze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 01180483.
Van Kasteel Fitness houdt zich bezig met het leveren van fitness en personal coaching voor een gezonde leefstijl. Van Kasteel Fitness in een onderdeel van Van Kasteel Fit BV. Deze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 02069341.
U stemt ermee in dat uw deelname aan de diensten op voorwaarde is van uw volledige acceptatie van de bepalingen in deze voorwaarden. Door gebruik te maken van de diensten accepteert u alle bepalingen van deze overeenkomst (inclusief het Privacy-reglement).
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over onze diensten of deze voorwaarden, kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De ingangsdatum van deze voorwaarden is 1 juni 2012.

Klachten
Heeft u klachten?
Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

De fysiotherapeut, specialist in beweging